bg | en
За нас
За нас
Агапедия България екип Визия

  Наша визия е да видим сираците в България да станат независима, продуктивна, етична част от обществото.


Мисия

  Нашата мисия е да помагаме на деца и младежи от дом за деца лишени от родителска грижа и проблемни семейства да израстват като самостоятелни, отговорни и зрели личности, с развити социални умения и трудови навици.


Наша ценностна система

  Децата лишени от родителска грижа са ценни като всеки един друг на тази Земя. Ние достигаме до тях за да им дадем възможности, от които са лишени - да учат и да бъдат приети, да бъдат това което могат да бъдат полагайки и развивайки личния си талант.

Обучителния център "Агапедия" за деца лишени от родителски грижи е основан през 2001 чрез партньорството на две организации, Агапедия и Интегра-БДС. Агапедия, (www.agapedia.de) е фондация основана от известния германски футболист Юрген Клинсман и е посветена да помага на деца в трудност. Сдружение Интегра-БДС, (www.integra-bds.bg) работи за социалното и икономическото развитие в България. Организацията търси да разшири икономическите възможности за неспособните и много лошо платените хора.

Нашия персонал е изграден от професионалисти, обучени в областите на психологията, социалната работа, компютърните технологии.
© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio