bg | en
Проекти
Проекти
За реализирането на Програмата за „Интеграция на деца лишени от родителска грижа” двете организации – „Агапедия-България” и „Интегра БДС обединяват опита и усилията си като създават
- Учебен център за социална интеграция
- Защитените жилища
- Бизнес със социална цел
- Център за настаняване от семеен тип
- Приемна грижа

© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio