За нас

Агапедия България екип

Визия

  Нашата визия е да видим как децата без родителска подкрепа в България се превръщат в независими, продуктивни и почтени възрастни.


Мисия

  Нашата мисия е да помагаме на деца и младежи без родителска грижа и такива от проблемни семейства да израстват като самостоятелни, отговорни и зрели личности, с развити социални умения и трудови навици.


Нашата ценностна система

   Децата лишени от родителска грижа са ценни,както всеки един човек. Ние достигаме до тях, за да им дадем по-добри възможности за живот и развитие. Мотивираме ги да учат, да развиват индивидуалните си таланти и да бъдат израстват като почтени личности.

Обучителният център "Агапедия" за деца лишени от родителски грижи е основан през 2001 чрез партньорството на две организации – „Агапедия“ и „Интегра-БДС. „ Агапедия“, (www.agapedia.de) е фондация, основана от известния германски футболист Юрген Клинсман и е посветена да помага на деца в трудност. Сдружение „Интегра-БДС“ (www.integra-bds.bg) работи за социалното и икономическото развитие в България..

TOP