Новини

Благодарност

Скъпи приятели,

благодарим ви за подкрепата която ни оказвате през годините! Благодарим за дарените средства - парични и материални, за подкрепата в образователното и физическото развитие на децата и за доверието, което ни имате!

Прочети
Се-мей-ст-во, което ще бъде заедно на Бъдни вечер!

С наближаването на Щедрия вторник (29.11) и помощта на "Фондация BCause" искаме да ви представим настоящата ни кампания, която може да откриете на https://platformata.bg/bg/kauzi/1861:semejstvo-zaedno-budni-vecher/details/campaign.html и https://dmsbg.com/25443/se-mey-st-vo-koeto-shte-bade-zaedno-na-badni-vecher/ . С нея искаме да наберем средства, за да може едно семейство да бъде заедно за Бъдни вечер и не само. Семейство, което дълги години не са били заедно не само за празничните дни, а имат огромната нужда от това. През последните 7 години децата живеят в институции и нямат възможността д

Прочети
Летен лагер 2022

В началото на юли месец се състоя ежегодния ни летен лагер с децата и младежите, с които работим и за които се грижим. Лагера се състоя благодарение на ЧОУ "Света София" https://www.svetasofia.com, къща за гости "Дъга" https://www.facebook.com/RainbowKrajmorie и Action Aquapark Слънчев бряг https://aquapark.bg. С децата посетихме различни морски градове, исторически значими места на Българското черноморие и забавни атракциони. Благодарим много на всички, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят!!

Прочети
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
На 08.06.2020 г се проведе заключителна онлайн конференция с участието на малки и големи участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Прочети
УЧАСТИЕ В НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2019
И тази година екипът на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ участва в Немския коледен базар в центъра на София. Материалите за всички ръчно изработени продукти са закупени изцяло чрез проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Прочети
КОНСУЛТАЦИИ С ЮРИСТ
От месец август, 2019 г към екипа на проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ се присъедини юрист, който предлага правни консултации на децата и младежите, настанени в ЦНСТ към фондация „Агапедия България“.
Прочети
Лагер в ПЛОВДИВ - европейската столица на културата


    От 20.09.2019 до 23.09.2019 в гр. Пловдив децата и младежите от резидентни услуги в София и Пловдив, участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ посетиха общо 8 събития и творчески работилници, включени в програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата“ с визия „Културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората“.

    Концерт под Небет Тепе; демонстрация на мраморна техника, посещение на забележителния със своята архитектура Римски стадион; разходка из всички зали и живата експози

Прочети
Здравна беседа в Пловдив


    На 30.05.2019 г в Центъра за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца към фондация „Агапедия България“ в град Пловдив, десетте момчета, включени към проекта „Да пораснеш е мисия“ научиха много нови и полезни факти от лекцията, представена от д-р Кирил Свиленов.

    Събитието е част от програмата за придобиване на умения за самостоятелен живот към проект, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ и се провежда от квалифициран лекар с дългогодишен опит.

    Презентацията имаше за цел децата и младежите да повишат своята здравна култура, придобивайки знания, свързани с

    Послед

Прочети
Пета беседа с лекар


    На 11.05.2019 г на територията на ЦНСТ към „Агапедия България“ в гр. София се проведе петата и последна от цикъла за здравно обучение обучителна презентация на тема „Превенция на психоактивни вещества – алкохол, цигари, наркотици“.

    Събитието е част от програмата за придобиване на умения за самостоятелен живот към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ и се провежда от квалифициран лекар с дългогодишен опит.

    Д-р Свиленов заинтригува младежите с интересна информация, подкрепена с доста снимков материал.

    Младежите обогатиха своята обща култура отно

Прочети
TOP