Историята на Петър Снежанов

ПЕТЪР СНЕЖАНОВ


Познаваме Петър Снежанов от 2006 г. Той ни бе препоръчан от директора на организация „ФИЦЕ-България” като младеж с голям потенциал, който има нужда от морална и финансова подкрепа, за да го развие.

След кратко опознаване и проучване, го включихме в нашата програма „Студенти”, която помага на младежи в неравностойно положение, приети във висши учебни заведения. Той е студент в Нов български университет в София. Специалността му е „Пластични изкуства и архитектура – живопис”. Вече записа и втора специалност – „Приложна графика”.

Впечатленията ни за Петър Снежанов като студент са изцяло положителни. Качествата, които притежава: трудолюбие, постоянство и ученолюбие заслужават да бъдат адмирирани. Усърдието му да израства в усвояването на нови знания и умения е всекидневно. Мечтата му е да успее да разгърне и усъвършенства талантите си и след завършването на висшето си образование да се реализира като добър професионалист.

Като всеки младеж, и Петър има своите проблеми и предизвикателства – най-вече във взаимоотношенията си с околните. Хубавото е, че полага усилия да бъде по-търпелив и да се променя.

Петър е младеж, израснал в домове за деца, лишени от родителска грижа. Повечето от тези деца не успяват дори да си намерят постоянна работа и да водят почтен живот. Малцината като Петър, които са решени и са успели да продължат образованието си във висше учебно заведение, заслужават пълна подкрепа.

TOP